Bilgi Güvenliği Danışmanlığı

Bilgi Güvenliği Kontrolleri

Bilgi güvenliği açısından incelenmesi istenen ağ, sistem, uygulama bileşenleri veya süreçler üzerinde güvenlik kontrollerinin yeterliliğini değerlendiriyoruz

 • Süreç, ağ, sistem ve uygulamalarınızı inceliyoruz
 • Güvenlik önlemlerinin yeterliliğini değerlendiriyoruz
 • Güvenlik kontrollerini tesis etmenizi sağlıyoruz
 • ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kuruyoruz
 • Politika ve prosedürler geliştiriyoruz

Güvenli Konfigürasyon Yönetimi

Altyapı bileşenleriniz için güvenlik standartları (security baseline) hazırlıyoruz ve standartlara uyumluluğunuzu değerlendiriyoruz

 • Altyapı bileşenlerinde güvenli olmayan ayarları tespit ediyoruz
 • Güvenli ayarları belirleyen standartlar oluşturuyoruz
 • Sistemlerinizin standartlara uyumunu kontrol ediyoruz
 • Ayarların yapılmasında size destek oluyoruz

Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi

Proje, süreç ve servis seviyesinde bilgi güvenliği risklerini tespit ediyoruz ve risk değerlendirme sürecinin işletilmesi konusunda size destek oluyoruz

 • Risk yönetim sürecinizi inceliyoruz ve iyileştiriyoruz
 • Bilgi güvenliği risklerini tespit ediyoruz
 • Riskleri azaltmanıza yardımcı oluyoruz

Bilgi Güvenliği Bulguları Çözümü

İç ve dış denetimlerde ortaya çıkan bilgi güvenliği bulgularının giderilmesi noktasında size yardımcı oluyoruz, çözüm yolları sunuyoruz

 • Bilgi güvenliği bulgularınızı inceliyoruz
 • Bulguların giderilmesi için çözüm önerileri sunuyoruz
 • Bulgu oluşmasını engelleyen kontrolleri tesis ediyoruz