Standart ve Mevzuat Uyumluluğu

Standart ve Mevzuat Uyumluluğu

Güvenlikle ilişkili standartlara ve mevzuata uyum projeleri yaparak danışmanlık hizmeti sağlıyoruz

  • Kanun, yönetmelik ve standartlara uyum sağlamanız için projeler yapıyoruz
  • Resmi denetim kuruluşlarından önce eksiklerinizi görmeniz için denetimler gerçekleştiriyoruz

Danışmanlık desteği verdiğimiz veya denetimler gerçekleştirediğimiz standart ve mevzuat örnekleri:

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
  • BDDK/BTK/EPDK Yönetmelikleri
  • ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO27019 Enerji Altyapıları için Bilgi Güvenliği Uyumluluğu
  • SWIFT Müşteri Güvenlik Çerçevesi (CSF)
  • Elektronik Imza Kanunu
  • PCI-DSS